Skip to content
Home » ความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์

ความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์

forklift

ความปลอดภัยของรถยก / รถโฟล์คลิฟท์หมายถึงอะไร?

ความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์หมายถึงการจัดการการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพนักงานคนอื่นๆ ที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียง

ซึ่งทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและ ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง ซึ่งจะลดความเสี่ยง อันตราย และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์

forklift

อันตรายส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์เกิดขึ้นจากประสิทธิภาพของรถโฟล์คลิฟท์ ชนิดและลักษณะของน้ำหนักบรรทุก พื้นที่ใช้งาน การจัดการรถโฟล์คลิฟท์ และการจัดเก็บวัสดุ

ความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์ สไตล์ biel-seeland

รถโฟล์คลิฟท์สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ดำเนินการอย่างปลอดภัย

ดังนั้นความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพนักงานคนอื่นๆ ในที่ทำงานจากการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และอุบัติเหตุอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน

ผู้ประกอบการรถโฟล์คลิฟท์ และ คนขับรถโฟล์คลิฟท์ ต้องได้รับการฝึกอบรมตามที่กระทรวงกำหนด

นายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างปลอดภัย และผ่านการฝึกที่กระทรวงกำหนด

อันตรายที่เกี่ยวข้องกับรถโฟล์คลิฟท์มักเกิดขึ้นจากสิ่งต่อไปนี้:

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน – ได้รับการรับรองหรือไม่ ความสามารถรวมถึงสภาพจิตใจระหว่างการผ่าตัด อิทธิพลของยา สมรรถภาพทางกาย (การมองเห็น การได้ยิน ฯลฯ)

ความรู้เกี่ยวกับความจุของรถโฟล์คลิฟท์ การทำงาน และลักษณะเฉพาะ

ความจุของรถ forklift – เมื่อขนาดและน้ำหนักของน้ำหนักบรรทุกที่ยกเกินความสามารถของรถโฟล์คลิฟท์

forklift

ลักษณะของโหลด – ต้องพิจารณาลักษณะพิเศษของโหลด เช่นน้ำหนักบรรทุกบนสุด

สภาพของรถโฟล์คลิฟท์ – เครื่องจะใช้งานได้หรือเสีย มีน้ำมันเพียงพอ น้ำมันไฮดรอลิก กลไกรอก บังคับเลี้ยว ยางรถโฟล์คลิฟท์ และเครื่องยนต์ เป็นต้น

พื้นที่ปฏิบัติการ – แสงและเสียง สิ่งกีดขวาง ทางลาด ทางลาด ทางแยก คนงานอื่นๆ ที่ใช้พื้นที่หรือทางเดินแคบๆ เป็นต้น

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ คุณภาพสูงราคาประหยัดมาใช้สักคัน ผู้เขียนขอแนะนำ บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด นอกจากราคาประหยัดแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://goodrichforklift999.com

goodrich-forklift-logo

ที่มา เนื้อหา : https://www.safeopedia.com

ที่มารูปภาพ : Google